เล่มเด็ด เรื่องเด่น / In the Spotlights

หนังสือขายดี / Bestsellers

หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ / Recommended Book

อาชญนิยาย / Suspense

หนังสือนอกสายตา / Books Overlooked

รักอินเดีย ชอบอินเดีย อ่านอินเดีย

กล่าวถึงดินแดนภารตะ ที่ที่สีสันของวัฒนธรรมและบรรยากาศงานรื่นเริง
ได้ฉาบทออินเดียเอาไว้
แต่ลึกลงไปภายใต้ส่าหรีสีร้อนแรง คือ ชีวิตของผู้คนที่ต้องดิ้นรน ต่อสู้
อ่านอินเดียอย่างลึกซึ้ง ได้จากหนังสือกลุ่มอินเดีย

หนังสือหายาก / Rare Books

ทางเดียวกัน / Reading Theme

เรื่องเล่าระหว่างบรรทัด / People & Places

บรรทัดสุดท้าย / Bottom Line

This post is also available in: อังกฤษ