เล่มเด็ด เรื่องเด่น / In the Spotlights

หนังสือขายดี / Bestsellers

หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ / Recommended Book

อาชญนิยาย / Suspense

หนังสือนอกสายตา / Books Overlooked

หนังสือหายาก / Rare Books

ทางเดียวกัน / Reading Theme

อารมณ์ อินเดีย

ไม่ว่าจะเป็นอิสรชนที่จิบชาร้อนรองานในฐานะ “กุลี”
ศิลปินหนุ่มยากจน ที่ปั่นจักรยานข้ามโลกไปตามคนรักในฐานะ “ผู้ปลดแอก”
ชายที่ถูกหลอกให้ไปกินอยู่กับแพะ หญิงสาวลูกครึ่งที่โดนสังคมรังเกียจ ไปจนถึงมหาราณี
หนังสือกลุ่มนี้ถ่ายทอดเรื่องจริงอันเข้มข้น ในอารมณ์ส่าหรีสีร้อนแรง

เรื่องเล่าระหว่างบรรทัด / People & Places

บรรทัดสุดท้าย / Bottom Line

This post is also available in: อังกฤษ