เล่มเด็ด เรื่องเด่น / In the Spotlights

หนังสือขายดี / Bestsellers

หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ / Recommended Book

อาชญนิยาย / Suspense

หนังสือนอกสายตา / Books Overlooked

หนังสือหายาก / Rare Books

ทางเดียวกัน / Reading Theme

อารมณ์ อินเดีย

ดินแดนภารตะ คือ ที่ที่สีสันและของบรรยากาศ และกลิ่นอายวัฒนธรรม
ฉาบทอความเป็นมนุษย์เอาไว้
ที่ที่ใคร ๆ กล่าวว่า “สวรรค์ และนรก อาจจะอยู่ในพื้นที่เดียวกัน”
เช่นเดียวกันกับหนังสือกลุ่มอินเดีย ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้น และสีสัน จนคุณวางไม่ลง

เรื่องเล่าระหว่างบรรทัด / People & Places

บรรทัดสุดท้าย / Bottom Line

This post is also available in: อังกฤษ