เล่มเด็ด เรื่องเด่น / In the Spotlights

หนังสือขายดี / Bestsellers

หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ / Recommended Book

อาชญนิยาย / Suspense

หนังสือนอกสายตา / Books Overlooked

หนังสือหายาก / Rare Books

ทางเดียวกัน / Reading Theme

นาซี

บันทึกเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จากมุมมองที่แตกต่าง
ตั้งแต่การกวาดต้อนยิวครั้งใหญ่ในปารีส
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในลิทัวเนีย
การช่วยเหลือชาวยิวในโปแลนด์แม้ต้องแลกมาด้วยชีวิต
สามีภรรยาชาวเยอรมันที่ต่อต้านฮิตเลอร์อย่างเดียวดาย
เรียนรู้โศกนาฏกรรมจากความโหดร้ายของนาซีได้จากหนังสือกลุ่มนี้

เรื่องเล่าระหว่างบรรทัด / People & Places

บรรทัดสุดท้าย / Bottom Line

This post is also available in: อังกฤษ