เล่มเด็ด เรื่องเด่น / In the Spotlights

หนังสือขายดี / Bestsellers

หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ / Recommended Book

อาชญนิยาย / Suspense

หนังสือนอกสายตา / Books Overlooked

หนังสือหายาก / Rare Books

ทางเดียวกัน / Reading Theme

ประวัติศาสตร์ เวียดนาม

เพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน
ผ่านความบอบช้ำมาอย่างโชกโชน
แม้ว่าวันนี้ เวียดนามเหนือ-ใต้ จะผสานกันติดแล้ว
แต่บาดแผลแห่งการแบ่งแยกดินแดน
อันเกิดจากอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่าง
ก็ยังคงทิ้งร่องรอยให้ศึกษา

เรื่องเล่าระหว่างบรรทัด / People & Places

บรรทัดสุดท้าย / Bottom Line

This post is also available in: อังกฤษ