เล่มเด็ด เรื่องเด่น / In the Spotlights

หนังสือขายดี / Bestsellers

หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ / Recommended Book

อาชญนิยาย / Suspense

หนังสือนอกสายตา / Books Overlooked

หนังสือหายาก / Rare Books

ทางเดียวกัน / Reading Theme

แอฟริกา…ชีวิตในกาฬทวีป

ทวีปที่ได้ชื่อว่าเป็นที่สุดของความยากแค้น…ทะมึนดำ
จนได้รับสมญานามว่า “กาฬทวีป”
ได้ก่อกำเนิดเรื่องราวของคนสู้ชีวิตในหลากหลายมิติ
อ่านเรื่องจริงของชีวิตจากแอฟริกา…หลงใหลแอฟริกา…อยากไปอยู่แอฟริกา…อยากหนีแอฟริกา
แล้วคุณจะรู้ว่ามนต์ขลังของดินแดนแห่งนี้…มีอยู่จริง

เรื่องเล่าระหว่างบรรทัด / People & Places

บรรทัดสุดท้าย / Bottom Line

This post is also available in: อังกฤษ