เล่มเด็ด เรื่องเด่น / In the Spotlights

หนังสือขายดี / Bestsellers

หนังสือออกใหม่ / New Releases

อาชญนิยาย / Suspense

หนังสือนอกสายตา / Books Overlooked

หนังสือหายาก / Rare Books

ทางเดียวกัน / Reading Theme

ขอดเกล็ดจีน

เดินทางไปกับเรื่องราวของขนบ ธรรมเนียม วิถี ประเพณี เรื่องต้องห้าม หลังม่านไม้ไผ่
ผ่านชีวิตของผู้ยิ่งใหญ่ที่กลายเป็นคนสามัญ…และคนธรรมดาที่ดิ้นรนจนประสบความสำเร็จ
เพราะชีวิตคือการต่อสู้ ที่ต้องมีแพ้ มีชนะ มีสมหวัง ผิดหวัง
แต่สิ่งหนึ่งที่คนจีนสอนเราเสมอก็คือ…เกิดเป็นคนจงอย่ายอมแพ้…แม้ลมหายใจสุดท้าย

เรื่องเล่าระหว่างบรรทัด / People & Places

บรรทัดสุดท้าย / Bottom Line

This post is also available in: อังกฤษ