เล่มเด็ด เรื่องเด่น / In the Spotlights

หนังสือขายดี / Bestsellers

หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ / Recommended Book

อาชญนิยาย / Suspense

หนังสือนอกสายตา / Books Overlooked

หนังสือหายาก / Rare Books

ทางเดียวกัน / Reading Theme

ปฏวัติวัฒนธรรมจีน

ในปี พ.ศ.2492 ลัทธิคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของเหมา เจ๋อตุง มีชัยเหนือระบอบประชาธิปไตยที่นำโดยเจียงไคเช็ก
17 ปีต่อมา จีนแดงได้เกิดความระส่ำระสายอีกครั้ง ในนามของ “การปฏิวัติวัฒนธรรม”
กลุ่มเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ขานรับการเรียกร้องของท่านประธานเหมา
จัดตั้งกองทัพพิทักษ์แดง (Red Guards)
โดยมีภารกิจทำลาย 4 เก่า ได้แก่ อุดมคติเก่า จารีต วัฒนธรรม และสันดาน ซึ่งล้าหลัง
ช่วงปี พ.ศ.2509-2019 จึงเป็นช่วงเวลาของผ่าตัดล้มล้างแนวคิดของจีนโบราณให้สิ้นซาก
ที่ทิ้งรอยแผลและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่คนรุ่นหลังเรียนรู้ได้จากหนังสือกลุ่มนี้

เรื่องเล่าระหว่างบรรทัด / People & Places

บรรทัดสุดท้าย / Bottom Line

This post is also available in: อังกฤษ