เล่มเด็ด เรื่องเด่น / In the Spotlights

หนังสือขายดี / Bestsellers

หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ / Recommended Book

อาชญนิยาย / Suspense

หนังสือนอกสายตา / Books Overlooked

หนังสือหายาก / Rare Books

ทางเดียวกัน / Reading Theme

นาซี

การกวาดต้อนเชลยศึกไปอยู่ในค่ายกักกัน และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6 ล้านคน
ทำให้ “นาซี” คือ สัญลักษณ์ของความโหดร้ายที่เราไม่อาจลืมเลือน
ผู้ที่หลงรอดมาได้เพียงน้อยนิด จึงมีส่วนในการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญ
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความอยุติธรรม และบาดแผลของความเกลียดชัง

เรื่องเล่าระหว่างบรรทัด / People & Places

บรรทัดสุดท้าย / Bottom Line

This post is also available in: อังกฤษ