เล่มเด็ด เรื่องเด่น / In the Spotlights

หนังสือขายดี / Bestsellers

หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ / Recommended Book

อาชญนิยาย / Suspense

หนังสือนอกสายตา / Books Overlooked

หนังสือหายาก / Rare Books

ทางเดียวกัน / Reading Theme

ส่องโสมแดง

พูดถึงเกาหลีเหนือ…คำแรกที่นึกถึงคือ “ผู้นำเผด็จการ”
แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักดินแดนแห่งนี้ มากไปกว่าการมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำให้โลกหวั่นเกรง
คนเกาหลีเหนือมีความเป็นอยู่แบบไหน? ผู้นำมีวิธีครอบงำประชาชนได้อย่างไร?
นี่คือกลุ่มหนังสือที่ล้วงลึกถึงดินแดนโสมแดง ที่ผู้นำเกาหลีเหนือไม่อยากให้คนอ่านมากที่สุด

เรื่องเล่าระหว่างบรรทัด / People & Places

บรรทัดสุดท้าย / Bottom Line

This post is also available in: อังกฤษ