เล่มเด็ด เรื่องเด่น / In the Spotlights

หนังสือขายดี / Bestsellers

หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ / Recommended Book

อาชญนิยาย / Suspense

หนังสือนอกสายตา / Books Overlooked

หนังสือหายาก / Rare Books

ทางเดียวกัน / Reading Theme

เปิดประตู…ดูญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีหลายแง่มุมให้เราศึกษา
ในฐานะผู้แพ้สงครามที่พลิกฟื้นกลับมาเป็นผู้นำความเจริญในเวลาอันรวดเร็ว
ในฐานะผู้เผชิญภัยพิบัติอย่างอาจหาญ และรับมือได้อย่างมีวินัยที่สุด
ไปคลี่กิโมโนญี่ปุ่น แอบดูวิถีซามูไร ได้จากหนังสือในกลุ่มนี้

เรื่องเล่าระหว่างบรรทัด / People & Places

บรรทัดสุดท้าย / Bottom Line

This post is also available in: อังกฤษ