เล่มเด็ด เรื่องเด่น / In the Spotlights

หนังสือขายดี / Bestsellers

หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ / Recommended Book

อาชญนิยาย / Suspense

หนังสือนอกสายตา / Books Overlooked

หนังสือหายาก / Rare Books

ทางเดียวกัน / Reading Theme

รู้จักรัสเซีย

สภาพความแร้นแค้น ความยากไร้ ความจริงอันเจ็บปวดในห้วงเวลาสงคราม
การดิ้นรนเอาตัวรอดท่ามกลางอากาศหนาวเย็น
ความเหลื่อมล้ำระหว่างชีวิตลำเค็ญของชนชั้นผู้ใช้แรงงาน
และชีวิตหรูหราของชนชั้นศักดินา
คือ ส่วนหนึ่งที่ทำให้รัสเซียอันเกรียงไกร เคยกว้างใหญ่ครอบคลุม 3 ทวีป…ต้องล่มสลาย

เรื่องเล่าระหว่างบรรทัด / People & Places

บรรทัดสุดท้าย / Bottom Line

This post is also available in: อังกฤษ