Click to Sanskrit Homepage
   สินค้าในตะกร้า (จำนวน 0 เล่ม) check out
search
my lines

 

my bookmark

หนังสือสำนักพิมพ์อื่น

 
ขออภัย หนังสือเล่มนี้หมดชั่วคราว

สำรับ

ผู้แต่ง : หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล  
ผู้แปล :  
ราคา : 450 427  บาท 

สำรับที่ ๕ รวมเล่มแล้ว และก็อยู่ในมือคุณแล้วค่ะ เป็นการยืนยันว่า “หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล” เขียนสูตรวิธีทำอาหาร ให้คุณได้รู้จักอย่างไม่ปิดบัง เรียกว่าถ้าได้ลงมือทำแล้ว เหมือนเป๊ะทุกเมนู การทำอาหารออกมาแล้ว ถ้าไม่ได้ช่างศิลป์ที่มาจัดรูปให้สวยงาม อาหารนั้นอาจไม่น่ากินเลย หม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ ได้จัดองค์ประกอบของหนังสือเล่มนี้ ให้เราเห็นแล้วก้อยากกิน ทุกเมนูเลยทีเดียว  

อ่านต่อ >>


 
ขออภัย หนังสือเล่มนี้หมดชั่วคราว

โฮป คุก...สวรรค์สลาย

ผู้แต่ง : วราวุธ 
ผู้แปล :  
ราคา : 380 361  บาท 

โฮป คุก...สวรรค์สลาย เป็นประวัติของสาวในสังคมชั้นสูงชาวอเมริกัน ที่ได้เป็นพระราชินีองค์สุดท้ายของสิกขิม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศเอกราชอยู่ท่ามกลายเทือกเขาหิมาลัย การต้องไปใช้ชีวิตในสภาพที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเป็นมาอยู่ ย่อมนำมาทั้งทุกข์ และสุข ได้เห็นความล่มสลายของสิกขิม ซึ่งถูกผนวกเป็นดินแดนของอินเดียดังนั้น โฮป คุก : สวรรค์สลาย จึงเป็นทั้งบันทึกช่วงปลายประวัติศาสตร์ของชาติสิกขิมพร้อมกันนั้น เป็นบันทึกชีวิตที่พลิกผันของโฮป คุก ไปในเวลเดียวกัน 

อ่านต่อ >>


 
ขออภัย หนังสือเล่มนี้หมดชั่วคราว

ระลึก นึก ทำ

ผู้แต่ง : นริทธิ์ สีตะสุวรรณ 
ผู้แปล :  
ราคา : 330 313 บาท 

ในวัยเด็กคลุกคลีอยู่ที่บ้านยาย ปากคลองเจดีย์บูชา ริมแม่น้ำนครชัยศรี กับลูกพี่ลูกน้องวัยไล่กันโขยงใหญ่ ในความดูแลของป้าหลายท่าน บ้านยายค้าขาย มีคนอยู่มากมาย ทั้งญาติและคนงาน ป้าเป็นผู้ทำอาหารเลี้ยงคนทั้งบ้าน แถมช่วงนั้นเมื่อยายยังมีชีวิตอยู่ที่บ้านมีงานใหญ่ เช่น กฐิน งานบวช แนวคิดที่ยอดเยี่ยม จดจำมาถึงทุกวันนี้ “อยากกินอะไร ก็ลงมือทำเอง”  

อ่านต่อ >>

add to cart

add to cart

add to cart


 
ขออภัย หนังสือเล่มนี้หมดชั่วคราว

เรียงความของ ศศิวิมล ๑๔

ผู้แต่ง : ศศิวิมล 
ผู้แปล :  
ราคา : 300 285  บาท 

 

อ่านต่อ >>


 
ขออภัย หนังสือเล่มนี้หมดชั่วคราว

เจ้าความคิด ๒

ผู้แต่ง : ชาลี 
ผู้แปล :  
ราคา : 330 313  บาท 

 

อ่านต่อ >>


 
ขออภัย หนังสือเล่มนี้หมดชั่วคราว

สำรับ ๔

ผู้แต่ง : หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล 
ผู้แปล :  
ราคา : 400 380 บาท 

 

อ่านต่อ >>

add to cart

add to cart

add to cart


 
ขออภัย หนังสือเล่มนี้หมดชั่วคราว

กายนาง

ผู้แต่ง : กฤษณา อโศกสิน 
ผู้แปล :  
ราคา : 550 522  บาท 

 

อ่านต่อ >>


 
ขออภัย หนังสือเล่มนี้หมดชั่วคราว

ชีวิตในวัง

ผู้แต่ง : หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ 
ผู้แปล :  
ราคา : 650 618  บาท 

 

อ่านต่อ >>


 
ขออภัย หนังสือเล่มนี้หมดชั่วคราว

พระสุจริตสุดา

ผู้แต่ง : สิริทัศนา 
ผู้แปล :  
ราคา : 400 380 บาท 

“แม้จะโปรดคุณเปรื่องตั้งแต่แรกพบ แต่ด้วยเงื่อนไขหลายประการ ซึ่งรวมถึงความตั้งพระราชหฤทัยว่า จะมีพระมเหสีพียงพระองค์เดียว และควรเลือกทรงเลือกเจ้านายในพระราชวงศ์ ประกอบกับราชสำนักยังไม่มีฝ่ายใน จึงมิได้ทรงรับคุณเปรื่องเข้าวัง ทรงพบคุณเปรื่องบ้างก็เพียงนานๆครั้ง ไม่ได้เข้าเฝ้าฯเป็นการเฉพาะ และไม่ได้มีพระราชปฏิสันถารเป็นการส่วนพระองค์แต่อย่างใด ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่มีสงครามโลกครั้งที่ ๑ อยู่จึงยังมิได้สนพระราชหฤทัยจริงจังในเรื่องการราชาภิเษกสมรส ...” “จากนั้น ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสผ่านทางพระยาอนิรุทธเทวา(หม่อมหลวงฟื้น พึ่งบุญ) ว่าจะโปรดเกล้าฯพระราชทานตราจุลจอมเกล้าแก่คุณเปรื่อง และจะทรงรับไว้เป็นพนักงานอันเป็นตำแหน่งที่ไม่อาจลาออกไปสมรสได้ ...”  

อ่านต่อ >>

add to cart

add to cart

add to cart

 
 
check out


payment method