Click to Sanskrit Homepage
   สินค้าในตะกร้า (จำนวน 0 เล่ม) check out
search
my lines

 

my bookmark

ข้อมูลหนังสือ

เรียงความของ ศศิวิมล ๑๔

ผู้แต่ง : ศศิวิมล
ผู้แปล :
ราคา 300 285  บาท


add to cart


 

เรื่องย่อ


ทิ้งระยะเวลาห่างเหสิเนหา จากเล่มที่แล้ว เฮือกใหญ่ๆพอควรแก่การ คือตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ถึงวันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมเวลาได้ปีเดือน ๓ วัน พอดิบพอดีราวเทพยดาอารักษ์จำเพาะเจาะจง

ทำให้รำลึกถึงนางมโนห์รา ที่ถูกพรานบุญคล้องจับด้วยบ่วงนาคแล้วนำไปถวายพระสุธน ต้องอยู่กินกับมนุษย์ในนครปัญจาลอันเป็นเมืองประหลาด

นางถูกจับบูชายัญ ด้วยแรงยุยงจากปุโรหิตเฒ่า ทั้งๆที่ไม่มีความผิด

นางมโนห์ราใส่ปีกใส่หางเหาะหนีกลับไกรลาส

 

         บินเอ๋ยนางบินบน ว่ายเวหนเหลียวลงมา ทูลสั่งบังคมลา

พระมารดาอยู่จงดี ลูกรักจักลาไป อยู่ไม่ได้ในกรุงศรี

อุดรปัญจาลนี้ ผิดไม่มีโทษถึงตาย ... ฯ

แต่ใช่ว่ากลับมาไกรลาสแล้ว จะเดินปร่ออกจากท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิได้โดยสะดวกดาย ก็หาไม่

นางต้องเข้าพิธีสรงสนานตามพิธีมีกำหนดถึง เจ็ดปี เจ็ดเดือน เจ็ดวัน

 

        ให้ทำการโสรจสรงปลงมลทิน เพื่อชำระอินทรีย์บริสุทธิ์

กำจัดกลิ่นสาบมนุษย์ให้สุดสิ้น ... กำจัดกลิ่นสาบมนุษย์ให้สุดสิ้น  ... กำจัดกลิ่นสาบมนุษย์ให้สุดสิ้น ฯ

(ร้องซ้ำๆแบบร่ายละครชาตรี)

เรื่องของเราใช้เวลาเพียง ๓ ปี ๓ เดือน ๓ วัน ไม่เหม็นสาบมนุษย์ เนื่องจ่กมนุษย์ดมกันเอง คุ้นกลิ่นชินเหม็น จนไม่เห็นโทษตน วนอยู่ในสาบสาง

ล้างทุกวันยังไม่สุดสิ้น ...ไม่สุดสิ้น...ไม่สุดสิ้น ฯ

ทดลองอ่าน