Click to Sanskrit Homepage
   สินค้าในตะกร้า (จำนวน 0 เล่ม) check out
search
my lines

 

my bookmark

ข้อมูลหนังสือ

15 สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งแดนอาทิตย์อุทัย

ผู้แต่ง : Hisao lmai
ผู้แปล : รศ. อาทร ฟุ้งธรรมสาร
ราคา 285 270  บาท


add to cart


 

เรื่องย่อ


หนังสือที่รวบเรื่องราวของภรรยาอดีตนายกฯ ญี่ปุ่น 15 ท่าน

ซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับพื้นฐานความคิด

ของนักการเมือง และข้าราชการญี่ปุ่น ดังจะเห็นได้จากการเลือกคู่ครอง

เนื่องจากบทบาทของภรรยามีผลต่อหน้าตาทางสังคมของสามี

รวมถึงมีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน

ของสามีหรือนายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่นด้วย 

เเละยังได้เห็นเเง่คิดหลักการใช้ชีวิตคู่ของคนระดับผู้นำประเทศ                                                                      

ซึ่งคนทุกระดับสามารถนำไปใช้ได้อีกด้วย

- นางฮาร่า อาซา

- นางโตโจ คะทสึโกะ

- นางคาตายามะ คิกุเอะ

- นางอาชิดะ สุมิโกะ

- นางโยชิดะ ยุกิโกะ

- นางฮาโตยามะ คาโอรุ

- นางอิชิบาชิ อุเมะโกะ

- นางกิชิ เรียวโกะ

- นางอิเกดะ มิทสึเอะ

- นางซาโต้ ฮิโรโกะ ฯลฯ

ทดลองอ่าน