Click to Sanskrit Homepage
   สินค้าในตะกร้า (จำนวน 0 เล่ม) check out
search
my lines

 

my bookmark

ข้อมูลหนังสือ

บทเรียนชีวิตที่จิตแพทย์อยากบอก

THE ROAD LESS TRAVELED

ผู้แต่ง : M.Scott Peck, M.D.
ผู้แปล : วิทยากร เชียงกูล
ราคา 280 252  บาท


add to cart


 

เรื่องย่อ


“ถ้าจุดมุ่งหมายในชีวิตคุณคือการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด

และหลบหนีความทุกข์ ผมไม่แนะนำให้คุณแสวงหาการเติบโตทางจิตใจ

ประการแรกเพราะคุณไม่สามารถได้มันมา คุณก็จะถูกเรียกร้องให้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆ

ให้ทำในสิ่งที่คุณเองต้องเจ็บปวดมากขึ้น หรือกระทั่งเรียกร้องจากคุณมากกว่า

ที่คุณจะจินตนาการถึง คุณอาจเกิดคำถามว่า ถ้าอย่างนั้นเราจะปรารถนา

การเติบโตทางจิตใจไปเพื่ออะไร ถ้าคุณถามคำถามนี้

บางทีคุณอาจยังไม่รู้จักความปีติเบิกบานมากเพียงพอก็เป็นได้

บางทีคุณอาจพบคำตอบในส่วนที่เหลือของหนังสือเล่มนี้ บางทีคุณอาจไม่พบ"

 

The Road Less Traveled

ทดลองอ่าน