Click to Sanskrit Homepage
   สินค้าในตะกร้า (จำนวน 0 เล่ม) check out
search
my lines

 

my bookmark

ข้อมูลหนังสือ

การพูดในที่ชุมนุม

HOW TO DEVELOP SELF-CONFIDENCE&INFLUENCE PEOPLE BY PUBLIC SPEAKING

ผู้แต่ง : เดล คาร์เนกี
ผู้แปล : อาษา ขอจิตต์เมตต์
ราคา 290 261  บาท


add to cart


 

เรื่องย่อ


"ถ้าท่าคิดว่าท่านแพ้ ท่านจะแพ้ ถ้าท่านคิดว่าท่านไม่กล้า ท่านจะไม่กล้า ถ้าท่านอยากชนะ แต่คิดว่าไม่สามารถจะชนะ เกือบแน่ใจได้ว่าท่านจะไม่ชนะ การต่อสู้แห่งชีวิตมิได้ประสบผลเฉพาะแต่ผู้แข็งแรงกว่า หรือว่องไว กว่าเสมอไป แต่ผู้ที่ได้รับชัยชนะเร็วหรือช้า ก็คือ ผู้ที่คิดว่าสามารถเอาชนะได้"

ทดลองอ่าน


 

คนที่สนใจเล่มนี้ มักเลือกเล่มเหล่านี้ด้วย


 

วิธีชนะมิตรและจูงใจคน

HOW TO WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE

ราคา : 290 261 บาท 

add to cart

 

วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข

ราคา : 290 261 บาท 

add to cart