Click to Sanskrit Homepage
   สินค้าในตะกร้า (จำนวน 0 เล่ม) check out
search
my lines

 

my bookmark

ข้อมูลหนังสือ

จากจักรพรรดิสู่สามัญชน

From Emperor to Citizen

ผู้แต่ง : อั้ยชิง เจี่ยวหรอ ฟู่อี้
ผู้แปล : ยุพเรศ วินัยธร
ราคา 500 450  บาท


add to cart


 

เรื่องย่อ


อัตชีวประวัติของจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิง ที่ทรงคุณค่าที่สุดของโลก เพราะนี่คือข้อมูลทางประวัติศาสตร์ถึงเหตุการณ์หลังสิ้นสุดยุคซูสีไทเฮาที่เปิดเผยขึ้น! เมื่อสิ้นสุดซูสีไทเฮา เราต่างเข้าใจว่าราชวงศ์ชิงสิ้นสลายแล้ว แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ยังมีจักรพรรดิอีกพระองค์หนึ่ง ที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของพระนาง และต่อมาได้กลายเป็นสามัญชนคนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถดำรงตนอย่างมีคุณค่าตราบวาระสุดท้ายของชีวิต

ทดลองอ่าน