Click to Sanskrit Homepage
   สินค้าในตะกร้า (จำนวน 0 เล่ม) check out
search
my lines

 

my bookmark

ข้อมูลหนังสือ

ฮองเฮา แห่งอานนาม

ผู้แต่ง :
ผู้แปล : วราวุธ
ราคา 395  บาท 


add to cart


 

เรื่องย่อ


"ฮองเฮาแห่งอานนาม"

จีน มาเรียต งเหงียน ฮืว ถิ หลาน หญิงสาวสามัญชน

นักเรียนนอกจากฝรั่งเศส ผู้มีทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติครบถ้วน

เธอผู้ถูกขนานนามว่าเป็น "เพชรเม็ดงามเม็ดสุดท้ายแห่งราชวงศ์เวียดนาม"

เมื่อ บ๋าว ดั่ย ฮ่องเต้แห่งอานนาม เลือกเธอเป็น

พระมเหสีและสถาปนาเธอขึ้นเป็น "ฮองเฮาแห่งอานนาม"

ก่อนที่สถาบันกษัตริย์จะล่มสลาย กลายเป็นเพียงหยดหนึ่งของกาลเวลา

ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติเวียดนาม

ทดลองอ่าน