Click to Sanskrit Homepage
   สินค้าในตะกร้า (จำนวน 0 เล่ม) check out
search
my lines

 

my bookmark

ข้อมูลหนังสือ

สำรับ

ผู้แต่ง : หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล
ผู้แปล :
ราคา 450 427  บาท


add to cart


 

เรื่องย่อ


สำรับที่รวมเล่มแล้ว และก็อยู่ในมือคุณแล้วค่ะ

เป็นการยืนยันว่า “หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล”  เขียนสูตรวิธีทำอาหาร

ให้คุณได้รู้จักอย่างไม่ปิดบัง

เรียกว่าถ้าได้ลงมือทำแล้ว

เหมือนเป๊ะทุกเมนู

การทำอาหารออกมาแล้ว ถ้าไม่ได้ช่างศิลป์ที่มาจัดรูปให้สวยงาม

อาหารนั้นอาจไม่น่ากินเลย

หม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ ได้จัดองค์ประกอบของหนังสือเล่มนี้

ให้เราเห็นแล้วก้อยากกิน ทุกเมนูเลยทีเดียว

ทดลองอ่าน